خدمات طراحی

در طراحی، کنترل، بهینه‌سازی و مهندسی ارزش سازه‌های ساختمانی و صنعتی می‌توانید بر روی تجارب و توانایی‌های تیم پیشبرد عمارت کبیر حساب کنید.

خدمات ما شامل موارد زیر است:

 

گروه طراحی پیشبرد عمارت کبیر

4384b50d_82db_45f1_aa27_c98544dcc012
طراحی سازه با وزن کم و ابعاد بهینه
1694_orig
طراحی، مشاوره فنی و کنترل سازه
Concrete-Detailing
ارائه نقشه‌های اجرایی دقیق و با جزئیات
lg_25da2_ketab
ارائه طراحی قابل دفاع بر اساس مقررات ملی و بین المللی
image14
کنترل و بهینه سازی طرح‌های موجود

با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی در زمینۀ ساخت و ساز، پیچیدگی‌های مربوط به این زمینه نیز افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از آنجایی که اکثر کارفرمایان در حوزه‌ی ساخت و ساز فاقد تخصص کافی در زمینه‌ی فنی این حوزه هستند، ارائه‌ی مشاوره‌های فنی به آن‌ها در این حوزه نیازی غیر قابل چشم‌پوشی به نظر می‌رسد.

گروه مهندسی پیشبرد عمارت کبیر متشکل از نخبگان دانشگاه‌‌های برتر ایران، با در اختیار داشتن تجارب مناسب و گوناگون در مهندسی سازه، آماده است تا مشاوره‌های لازم جهت افزایش بهره‌وری سرمایه‌ی کارفرمایان محترم را در اختیار آن‌ها قرار دهد. مهمترین خدماتی که ما می‌توانیم به شما در این زمینه ارایه دهیم عبارتند از:

 • ارائه‌ی خدمات مشاوره جهت انتخاب سیستم سازه‌ای برای طرح سازه‌های ساختمانی، صنعتی و خدمات عمومی از جمله پل، بیمارستان، مدارس و …
 • ارائه‌ی خدمات مشاوره در زمینه بهسازی و مقاوم‌سازی ساختمان‌های موجود
 • ارائه‌ی خدمات مشاوره در زمینه‌ی بهینه‌ سازی و کاهش مصرف مصالح در سازه‌های فولادی و بتنی
 • نظارت بر طرح و اجرای سازه‌های گوناگون
 • کنترل طرح سازه‌های گوناگون جهت اطمینان کارفرما از ایمنی سازه‌ی طراحی شده

با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی در زمینۀ ساخت و ساز، پیچیدگی‌های مربوط به این زمینه نیز افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از آنجایی که اکثر کارفرمایان در حوزه‌ی ساخت و ساز فاقد تخصص کافی در زمینه‌ی فنی این حوزه هستند، ارائه‌ی مشاوره‌های فنی به آن‌ها در این حوزه نیازی غیر قابل چشم‌پوشی به نظر می‌رسد.

گروه مهندسی پیشبرد عمارت کبیر متشکل از نخبگان دانشگاه‌‌های برتر ایران، با در اختیار داشتن تجارب مناسب و گوناگون در مهندسی سازه، آماده است تا مشاوره‌های لازم جهت افزایش بهره‌وری سرمایه‌ی کارفرمایان محترم را در اختیار آن‌ها قرار دهد. مهمترین خدماتی که ما می‌توانیم به شما در این زمینه ارایه دهیم عبارتند از:

 • ارائه‌ی خدمات مشاوره جهت انتخاب سیستم سازه‌ای برای طرح سازه‌های ساختمانی، صنعتی و خدمات عمومی از جمله پل، بیمارستان، مدارس و …
 • ارائه‌ی خدمات مشاوره در زمینه بهسازی و مقاوم‌سازی ساختمان‌های موجود
 • ارائه‌ی خدمات مشاوره در زمینه‌ی بهینه‌ سازی و کاهش مصرف مصالح در سازه‌های فولادی و بتنی
 • نظارت بر طرح و اجرای سازه‌های گوناگون
 • کنترل طرح سازه‌های گوناگون جهت اطمینان کارفرما از ایمنی سازه‌ی طراحی شده

با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی در زمینۀ ساخت و ساز، پیچیدگی‌های مربوط به این زمینه نیز افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از آنجایی که اکثر کارفرمایان در حوزه‌ی ساخت و ساز فاقد تخصص کافی در زمینه‌ی فنی این حوزه هستند، ارائه‌ی مشاوره‌های فنی به آن‌ها در این حوزه نیازی غیر قابل چشم‌پوشی به نظر می‌رسد.

گروه مهندسی پیشبرد عمارت کبیر متشکل از نخبگان دانشگاه‌‌های برتر ایران، با در اختیار داشتن تجارب مناسب و گوناگون در مهندسی سازه، آماده است تا مشاوره‌های لازم جهت افزایش بهره‌وری سرمایه‌ی کارفرمایان محترم را در اختیار آن‌ها قرار دهد. مهمترین خدماتی که ما می‌توانیم به شما در این زمینه ارایه دهیم عبارتند از:

 • ارائه‌ی خدمات مشاوره جهت انتخاب سیستم سازه‌ای برای طرح سازه‌های ساختمانی، صنعتی و خدمات عمومی از جمله پل، بیمارستان، مدارس و …
 • ارائه‌ی خدمات مشاوره در زمینه بهسازی و مقاوم‌سازی ساختمان‌های موجود
 • ارائه‌ی خدمات مشاوره در زمینه‌ی بهینه‌ سازی و کاهش مصرف مصالح در سازه‌های فولادی و بتنی
 • نظارت بر طرح و اجرای سازه‌های گوناگون
 • کنترل طرح سازه‌های گوناگون جهت اطمینان کارفرما از ایمنی سازه‌ی طراحی شده

با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی در زمینۀ ساخت و ساز، پیچیدگی‌های مربوط به این زمینه نیز افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از آنجایی که اکثر کارفرمایان در حوزه‌ی ساخت و ساز فاقد تخصص کافی در زمینه‌ی فنی این حوزه هستند، ارائه‌ی مشاوره‌های فنی به آن‌ها در این حوزه نیازی غیر قابل چشم‌پوشی به نظر می‌رسد.

گروه مهندسی پیشبرد عمارت کبیر متشکل از نخبگان دانشگاه‌‌های برتر ایران، با در اختیار داشتن تجارب مناسب و گوناگون در مهندسی سازه، آماده است تا مشاوره‌های لازم جهت افزایش بهره‌وری سرمایه‌ی کارفرمایان محترم را در اختیار آن‌ها قرار دهد. مهمترین خدماتی که ما می‌توانیم به شما در این زمینه ارایه دهیم عبارتند از:

 • ارائه‌ی خدمات مشاوره جهت انتخاب سیستم سازه‌ای برای طرح سازه‌های ساختمانی، صنعتی و خدمات عمومی از جمله پل، بیمارستان، مدارس و …
 • ارائه‌ی خدمات مشاوره در زمینه بهسازی و مقاوم‌سازی ساختمان‌های موجود
 • ارائه‌ی خدمات مشاوره در زمینه‌ی بهینه‌ سازی و کاهش مصرف مصالح در سازه‌های فولادی و بتنی
 • نظارت بر طرح و اجرای سازه‌های گوناگون
 • کنترل طرح سازه‌های گوناگون جهت اطمینان کارفرما از ایمنی سازه‌ی طراحی شده
 • ارائه‌ی خدمات مشاوره جهت انتخاب سیستم سازه‌ای برای طرح سازه‌های ساختمانی، صنعتی و خدمات عمومی از جمله پل، بیمارستان، مدارس و …
 • ارائه‌ی خدمات مشاوره در زمینه بهسازی و مقاوم‌سازی ساختمان‌های موجود
 • ارائه‌ی خدمات مشاوره در زمینه‌ی بهینه‌ سازی و کاهش مصرف مصالح در سازه‌های فولادی و بتنی
 • نظارت بر طرح و اجرای سازه‌های گوناگون
 • کنترل طرح سازه‌های گوناگون جهت اطمینان کارفرما از ایمنی سازه‌ی طراحی شده

با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی در زمینۀ ساخت و ساز، پیچیدگی‌های مربوط به این زمینه نیز افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از آنجایی که اکثر کارفرمایان در حوزه‌ی ساخت و ساز فاقد تخصص کافی در زمینه‌ی فنی این حوزه هستند، ارائه‌ی مشاوره‌های فنی به آن‌ها در این حوزه نیازی غیر قابل چشم‌پوشی به نظر می‌رسد.

گروه مهندسی پیشبرد عمارت کبیر متشکل از نخبگان دانشگاه‌‌های برتر ایران، با در اختیار داشتن تجارب مناسب و گوناگون در مهندسی سازه، آماده است تا مشاوره‌های لازم جهت افزایش بهره‌وری سرمایه‌ی کارفرمایان محترم را در اختیار آن‌ها قرار دهد. مهمترین خدماتی که ما می‌توانیم به شما در این زمینه ارایه دهیم عبارتند از:

با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی در زمینۀ ساخت و ساز، پیچیدگی‌های مربوط به این زمینه نیز افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از آنجایی که اکثر کارفرمایان در حوزه‌ی ساخت و ساز فاقد تخصص کافی در زمینه‌ی فنی این حوزه هستند، ارائه‌ی مشاوره‌های فنی به آن‌ها در این حوزه نیازی غیر قابل چشم‌پوشی به نظر می‌رسد.

گروه مهندسی پیشبرد عمارت کبیر متشکل از نخبگان دانشگاه‌‌های برتر ایران، با در اختیار داشتن تجارب مناسب و گوناگون در مهندسی سازه، آماده است تا مشاوره‌های لازم جهت افزایش بهره‌وری سرمایه‌ی کارفرمایان محترم را در اختیار آن‌ها قرار دهد. مهمترین خدماتی که ما می‌توانیم به شما در این زمینه ارایه دهیم عبارتند از:

 • ارائه‌ی خدمات مشاوره جهت انتخاب سیستم سازه‌ای برای طرح سازه‌های ساختمانی، صنعتی و خدمات عمومی از جمله پل، بیمارستان، مدارس و …
 • ارائه‌ی خدمات مشاوره در زمینه بهسازی و مقاوم‌سازی ساختمان‌های موجود
 • ارائه‌ی خدمات مشاوره در زمینه‌ی بهینه‌ سازی و کاهش مصرف مصالح در سازه‌های فولادی و بتنی
 • نظارت بر طرح و اجرای سازه‌های گوناگون
 • کنترل طرح سازه‌های گوناگون جهت اطمینان کارفرما از ایمنی سازه‌ی طراحی شده

شرح خدمات فنی و مهندسی گروه پیشبرد عمارت کبیر

خدمات طراحی معماری به شرح زیر است:

– تهیه نقشه‌ها و مدارک لازم برای دریافت پروانه ساختمان
– تهیه نقشه‌های مقدماتی و گزارش مطالعات
– تهیه نقشه‌های فاز ۲ (اجرایی)

نقشه های معماری شامل موارد زیر هستند:

– پلان جانمایی ساختمان‌ها و محوطه و راه‌های دسترسی سواره و پیاده.
– پروفیل از قسمت‌هایی از محوطه که شیب آنها در جاگذاری ساختمانها تعیین کننده است.
– نقشه طبقات به تفکیک هر طبقه.
– پلان بام کلیه ساختمان‌ها.
– نمای کلیه جوانب ساختمان با نشان دادن مصالح کاربردی نماسازی.
– مقاطع طولی و عرض از قسمت‌های مورد نیاز.
– نقشه‌های تفضیلی معماری مربوط به قسمت های حایز اهمیت.
– پلان کلی سیویل محوطه، شامل خیابان‌بندی، شبکه جمع‌آوری و دفع آبهای سطحی و زهکشی و غیره، همراه با مقاطع و جزئیات لازم.

طراحی سازه‌های بتنی :

– پلان ستون‌ گذاری ، دیوار برشی و تیپ‌ بندی تیر‌ها
– طراحی عناصر مقاوم جانبی (دیواربرشی)
– نقشه میلگرد‌ گذاری ستون ، تیر ، مقاطع و تراز اتصال
– نقشه میلگرد‌ گذاری سقف و مقاطع
– موقعیت و نمایش جزییات میلگرد‌ گذاری در محل بازشو‌ها و سوراخ‌ها (تاسیساتی و غیره)
– تعیین نوع، نحوه وصله، محدوده، موقعیت و تراکم میلگرد‌ها در تیرها، ستون‌ها و دال‌ها
– طراحی و ارائه جزئیات اتصال عناصر غیرسازهای، الحاقی و دیوارهای جداکننده

طراحی سازه‌های فولادی :

– پلان تیپ‌بندی ستون‌ها، پای‌ ستون‌ها، تیر‌ها، بادبند‌ها با جزییات کامل
– جزییات ضروری مربوط به قاب خمشی و ترکیبی
– طراحی کامل اتصال‌ها و وصله ها
– جزییات صفحه پای ستون‌ها و نحوه‌ی اتصال آن به فونداسیون و جزییات اجرایی شمشیری راه‌ پله
– نوع الکترود، طول و بعد جوش و محل اجرای آن
– محل و اندازه داکت‌های تاسیساتی و ترسیم جزییات تقویت دور سوراخ‌ها
– جزییات اتصال تیرچه‌ها به تیرهای فولادی و کنسول‌ها

مزیت‌های گروه طراحی پیشبرد عمارت کبیر در محاسبات سازه :

 • کاهش مصرف میلگرد و آهن آلات
 • بهینه سازی طراحی و تیپ بندی مناسب
 • انتخاب مناسب ترین سیستم سازه‌ای
 • طراحی ویژه فونداسیون و کاهش هزینه‌ها
 • انطباق نقشه‌های محاسباتی، اجرایی و تاسیساتی
خدمات نظارتی گروه پیشبرد عمارت کبیر به شرح زیر است:

– کنترل و حصول اطمینان از اجرای ساختمان توسط سازنده ذیصلاح مندرج در پروانه ساختمان
– کنترل و حصول اطمینان از حضور و فعالیت رئیس کارگاه و مسئول ایمنی حسب الزام مقررات ملی ساختمان
– کنترل و حصول اطمینان از وجود اسناد کارگاهی در محل کارگاه شامل نسخه‌ای از نقشه‌های مصوب و پروانه ساختمان
– کنترل و حصول اطمینان از تهیه تابلو کارگاه ساختمان طبق نمونه ارائه شده و نصب آن در محل مناسب در تمام مدت اجرای کار
– بررسی انطباق نقشه‌ها با یکدیگر و با محل زمین و اعلام مغایرت‌ها به شهرداری، سازمان استان و صاحبکار و سازنده و سایر مهندسان ناظر
– کنترل رعایت بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست، مطابق با ضوابط لازم الاجرا در تمام مراحل اجرا و هماهنگی در زمینه‌های تخصصی با سایر ناظران و ارائه تذکر کتبی در صورت لزوم به سازنده و صاحبکار
– بررسی تدارکات انجام شده توسط صاحبکار و برنامه پیشنهادی سازنده و ماشین آلات و تجهیزات و نیروی انسانی پیش بینی شده برای اجرای ساختمان و اظهار نظر در خصوص آن باتفاق سایر مهندسان ناظر
– تنظیم برنامه نظارت بر اجرای ساختمان در چهارچوب برنامه تفصیلی اجرای کار که توسط سازنده ارائه می شود و اعلام موارد به هر یک از ناظران حسب مورد (هماهنگ با برنامه اجرا)
–اعلام تاریخ های تعهد و مواعد ضروری انجام وظایف مورد تعهد به صاحبکار، سازنده و سایر ناظران
– بررسی صلاحیت هر یک از عوامل دست اندرکار پروژه
– ارتباط مستمر و پیوسته با ناظران دیگر و اطلاع به آنان برای حضور در کارگاه در مواقع لزوم (این امر نافی حضور مستمر ناظران در کارگاه نیست. در صورتی که عدم حضور یکی از ناظران در کارگاه موجب توقف عملیات اجرائی شود، ناظر هماهنگ کننده باید مراتب را سریعاً و بصورت کتبی به سازمان استان اطلاع دهد.)
– دریافت تذکرات کتبی و گزارش های هر یک از ناظران حسب مورد
– تنظیم و امضای صورتجلسات لازم باتفاق ناظر یا ناظران مربوطه
– تنظیم و امضای گزارش های مرحله ای اجرای ساختمان به اتفاق ناظران ذیربط و تسلیم آن به مراجع مربوط منطبق با الزامات مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
– کنترل رعایت حریم ساختمان و فاصله لازم با شبکه برق شهری از طریق هماهنگی با ناظر تاسیسات برق

خدمات اجرایی گروه پیشبرد عمارت کبیر به شرح زیر است:

بخش اول: اجرایی

– صحت عملیات ساختمانی,و اصلاح نواقص احتمالی نقشه‌ها و مشخصات فنی, بارعایت مباحث مقررات ملی و شهرسازی و پروانه ساختمانی و نقشه‌های مصوب و درخواست انجام آزمایشات فنی مربوطه
– اخذ تاییدیه ناظرین در هر مرحله از کار و تکمیل دفترچه اطلاعات فنی ملکی ساختمان
– رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و ساختمان‌های پیرامون
– تنظیم و بروز رسانی برنامه زمانبندی کلی و تفصیلی
– تهیه نقشه‌های ازبیلت از کارهای اجرا شده و تحویل تمامی مدارک و مستندات فنی به صاحب کار پس از اتمام عملیات
– دادن تضمین های لازم پس از اتمام کار واخذ بیمه نامه کنترل کیفی کار به نفع کارفرما و یا تضمین کیفیت کار
– جبران خسارات ناشی از عملکرد خویش و نهایتا اخذ پایانکار ساختمانی و واگذاری ملک به مالک

بخش دوم: مالی و اداری

– تهیه برآورد اولیه از هزینه‌های اجرایی کار
– تنظیم قرارداهای کارگری و خرید مصالح بکارگماردن مهندسان و پیمانکاران و معماران و استادکاران ماهر حسب مورد
– ارائه لیست دستمزد به کارفرما, و در خصوص پیمانکاران بصورت درصد کار انجام شده
– استفاده از مصالح مرغوب و استاندارد شده
– اقدام برای اخذ انشعابات آب و برق و گاز
– اخذ بیمه نامه های مسئولیت و حوادث و ارائه بیمه ماهانه و عوارض و غیره
– تدارک نگهبان و حراست از کارگاه

این گروه خدمات خود را با بالاترین کیفیت و در کوتاه‌ترین زمان و با هزینه مناسب ارائه می‌دهد و گارانتی بازگشت هزینه دارد.

زمینه‌های فعالیت :

 • سازه های مسکونی
 • سوله های صنعتی
 • ساختمان های تجاری و اداری
 • ساختمان های فرهنگی و ورزشی
 • سازه های خاص مانند فضاکار (Space Frame)