حضور در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 1397

شرکت پیشبرد عمارت کبیر به منظور آشنایی هرچه بیشتر دست اندرکاران صنعت ساختمان با فناوری نوین دال مجوف و نسل های جدید قالب های یوبوت و وافل اقدام به مشارکت در هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران نموده است. منتظر حضور کارفرمایان و همکاران گرامی پیشبرد عمارت کبیر خواهیم بود. امید است که از این طریق گامی مثبت در جهت پیشبرد فرهنگ نوین ساختمان سازی بر داریم.

افکار خود را به اشتراک گذارید