پروژه ی تجاری 110,000 متری (سقف یوبوت)

ارزش

  • 800 میلیون تومان

موقعیت

  • قشم

وظایف

  • روکش گذاری