مجتمع 110 واحدی نیروگاه برق استان یزد (سقف یوبوت)

درخواست:

  • مدرن،
  • مینیمال،
  • ظریف.