مزایای سیستم سقف یوبوت

( دال مجوف دو پوش )


دال مجوف (قالب يوبوت) مزايای بسياري نسبت به ديگر سيستم‌ها و دال‌ها دارد. اين مزايا شامل جنبه‌های اقتصادی، فني، معماری، اجرايی و … هستند. در ادامه به طور تفصيلی به بررسی مزايای هر کدام مي‌پردازيم:

مزايای فنی

 • صلبيت و يکپارچگی سقف

به دليل وجود شبکه آرماتور در بالا و پايين دال، همراه با احاطه بتن در فضای ما بين اين دو، يک مجموعه‌ی يکپارچه و صلب ايجاد می‌شود.

 • عملکرد دو جهته

سيستم اين نوع سقف‌ها از دال توپر بتني تبعيت مي‌کند. در اين نوع سيستم‌ها تمام اجزاي سقف بصورت يک قطعه‌ي همگن و يکپارچه عمل کرده و بار وارده بر سقف را در هر دو جهت X  و Y منتقل مي‌کنند.

 • عملکرد لرزه‌اي بهتر

سازه سبک‌تر نيروي کمتري را از جانب زلزله جذب مي‌کند. بنابراين در سازه‌هايي با سيستم دال مجوف يوبوت، به دليل سبک بودن سازه، در مقابل نيروي زلزله انعطاف پذير تر عمل کرده که همين ویژگی منجر به بهبود عملکرد لرزه‌اي آن مي‌شود.

 • بالا بودن ظرفيت باربري دال

ساختار اين دال‌ها به صورت تيرهاي I  شکل عمود بر هم هستند که اين ساختار باعث سختي زياد و افزايش ظرفيت باربري دال مي‌شود.

 • بهينه سازي المان‌هاي سازه‌اي

با حذف بتن غير باربر که منجر به کاهش وزن سازه مي‌شود، المان‌هاي ديگر سازه همانند ستون‌ها و ديوارهای برشي براي بارهاي کمتري طراحي شده و در نتيجه ابعاد آنها کمتر مي‌گردد.

 • بهبود خواص آکوستيکي

حفره‌هاي توخالي ايجاد شده در سقف يوبوت لايه‌اي مشبک از هوا را ايجاد کرده و باعث بهبود خواص عايقي صوت و حرارت مي‌شود.

 • قابليت ترکيب با سيستم پيش تنيدگي

 • ضخامت پايين‌تر دال

 • ايمن بودن قالب يوبوت در برابر آتش تا چند ساعت بدليل وجود کاور بتني در بالا و پايين قالب ها

 • عدم توليد گازهاي مضر در صورت آتش سوزي قالب‌هاي يوبوت

مزاياي اقتصادي جهت خريد يوبوت

 • بهينه کردن مقطع ستون‌ها

با حذف بتن غير باربر و کاهش بتن و فولاد مصرفي، سازه سبک‌تر شده که اين امر بر کاهش تعداد و ابعاد المان‌هايي مانند ستون و ديوار برشي تاثير مي‌گذارد و کاهش هزينه‌ها را به دنبال دارد.

 • کاهش هزينه و زمان نصب تأسيسات

حذف تير آويزها در سقف و کاهش تعداد ستون هاي عبوري، بر کاهش طول تأسيسات ساختماني همراه با کاهش زمان اجراي آنها مؤثر خواهد بود.

 • افزايش تعداد طبقات

در دهنه‌هايي که امکان استفاده از ضخامت پايين دال فراهم است، ارتفاع ساختمان در کل کاهش يافته و در ساختمان‌هاي مرتفع امکان افزودن طبقات نيز وجود دارد.

 • کاهش هزينه گودبرداري‌های اضافی
 • کاهش مصرف بتن در فونداسيون هايي با ضخامت پايين
 • حذف هزينه هاي لازمه براي ايجاد سقف کاذب
 • حمل و نقل آسان و به صرفه قالب‌های يوبوت

علاوه بر مزایای فنی و اقتصادی سقف یوبوت، مزایای معماری آن نیز انکار نشدنی است. جهت آشنایی با این مزایای معماری سقف یوبوت در ادامه توضیحات با ما همراه باشید.

 • دهانه‌های بزرگ‌تر و افزایش آزادی معماری

به دلیل کاهش تعداد و ابعاد ستون‌ها، دهانه‌ها و فضاهای بزرگتری ایجاد شده است. نتیجه این کار افزایش خلاقیت معماری را در چیدمان فضاها به دنبال دارد. در مواردی هم که نیاز به تغییر ابعاد و کاربری فضاهای داخلی باشد، به دلیل نبود ستون‌های اضافی، این تغییرات به سهولت هر چه تمام‌تر انجام می‌شوند.

 • کنسول‌های بزرگ‌تر

به دلیل کاهش وزن دال (سقف) و افزایش سختی آن، امکان اجرای کنسول‌های بزرگ‌تر نیز به آسانی میسر خواهد بود.

 • امکان ایجاد بازشوها با فرم‌های نامعمول و غیرمنتظم در سقف

در مواردی که نیاز به ایجاد بازشوهایی با فرم های نامعمول باشد، این سیستم قابلیت پاسخگویی به نیاز‌های معمار ساختمان را به آسانی فراهم می‌کند.

 • امکان ستون گذاری با چیدمان نامنظم

در این سیستم نیازی به چیدمان هم راستا و موازی ستون‌ها نیست و می‌توان به جانمایی المان‌های سازه‌ای در هر نقطه@ای و بدون در نظر گرفتن نظم بصری آنها، دست یافت که این امر امکان ایجاد فضاهای نامتعارف و خلاقانه را بیش از پیش ارتقاء می@بخشد.

 • سهولت در طراحی دکوراسیون داخلی

نبود تیر آویزها، ستون‌هایی با ابعاد بزرگ و تعدد ستون‌ها در داخل فضاهای داخلی، امکان ایجاد فضاهایی متنوع را فراهم آورده و چیدمان اجزای داخلی را سهولت می‌بخشد.

 • افزایش تعداد پارکینگ‌ها

فضاهای بزرگ حاصله از حذف تعدادی از ستون‌ها، افزایش تعداد پارکینگ‌های مورد نیاز در تمامی کاربری‌ها را به دنبال دارد. این یکی از مهم‌ترین مزایای معماری سقف یوبوت محسوب می‌شود.

 • افزایش ارتفاع مفید طبقات

به دلیل ایجاد دال تخت و یک پارچه و حذف آویز تیرها، ارتفاع مفید طبقات افزایش می‌یابد.