قالب های وافل یک طرفه


قالب های وافل یک طرفه از لحاظ طراحی و سقف وافل تمام شده تفاوت به خصوصی با سقف تیرچه بلوک معمولی ندارند. یعنی هر ساختمانی که با سقف تیرچه بلوک معمولی یا تیرچه فوم و حتی تیرچه های بلوک سفالی و سیمانی طراحی شده باشند را می توان به جای استفاده از بلوک سیمانی به عنوان پر کننده بین تیرچه ها از قالب های وافل یک طرفه استفاده کرد. ما در سقف وافل یک طرفه به جای استفاده از فوم، یونولیت، بلوک سیمانی و سفالی و تیرچه آماده به این صورت عمل می کنیم که قالب های پلاستیکی وافل را چیده و میلگرد بین قالب ها و تیرچه را روی سقف می بافیم. و یک میلگرد شبکه حرارت را بسته و به صورت یکنواخت بتن ریزی می کنیم و در این حالت دیگر از تیرچه از پیش ساخته و بلوک سفالی یا سیمانی یا یونولیتی استفاده نمی کنیم.
این کار مقرون به صرفه تر خواهد بود. به این صورت که هزینه تیرچه آماده را نخواهیم داشت و سودی عاید کسی که تیرچه را می سازد نخواهد شد. و تمام هزینه ناشی از ساخت تیرچه به پروژه اصلی بر می گردد.

صرفه جویی در هزینه

هزینه ای صرف تامین قالب های سقفی یونولیتی یا سفالی یا سیمانی نمی شود. در عوض یک هزینه اولیه برای قالب های وافل داده می شود که می توان از آن تا ۱۰۰ مرتبه استفاده کرد و هزینه هر متر مربع قالب به کمتر از ۲۰۰۰ تومان و یا یک عدد فوق العاده ناچیز تقلیل پیدا می کند.

سیستم سقف قالب پلاستیکی یک طرفه

پس از چندین سال تحقیق و بررسی نیازهای فنی و اقتصادی جامعه عمرانی کشور، این نوع سیستم به سقف های مورد استفاده در ساخت و سازهای مورد استفاده اضافه شد. سقف یک طرفه از نوع سقف های مدرن سازی روش متداول در حال اجرا می باشد که بدون برهم زدن ابزار و روش های موجود و تحمیل هزینه های سنگین با اصلاح الگوی مصرف مصالح و روش اجرا از دفن مصالح گران مانند تیرآهن، میلگرد، بتن، سفال، پلی استایرن(فوم) و پرت مصالح و منابع ملی جلوگیری می کند.

وافل یک طرفه-عرض ۷۰-ارتفاع ۲۵-۳۰-۳۵-۴۰ هر قطعه ۵۰ در۷۰ بوده و با قطعه کور کننده کناری میتوان بصورت وافل دو طرفه نیز استفاده نمود.

وافل دوطرفه به طول وعرض۷۰در ۷۰ و ۷۰*۸۰ و۷۰*۹۰ با ارتفاع های ۲۵-۳۰-۳۵-۴۰ است.